SLIM-subsidie voor het MKB


Al begin dit jaar konden MKB ondernemers een subsidie aanvragen vanuit de SLIM- regeling voor initiatieven gericht op stimuleren van leren en ontwikkelen. September 2020 is het tweede tijdvak waarin deze subsidieaanvraag ingediend kan worden. Het lijkt nog ver weg, maar gezien de tijd die nodig is om de aanvraag goed voor te bereiden en de aankomende vakantieperiode, wil ik deze regeling toch alvast onder de aandacht brengen.


Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt vanaf 2020 € 48 miljoen per jaar beschikbaar voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het midden- en kleinbedrijf: mkb. Daarnaast komt € 1,2 miljoen beschikbaar om leren en ontwikkelen te stimuleren in grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- en recreatiesector.


Voor wie en voor welke activiteiten geldt de SLIM-regeling? De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

 1. individuele mkb-ondernemingen,

 2. samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast

 3. de grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.


Er kan voor de volgende activiteiten subsidie aangevraagd worden:

 1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;

 2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;

 3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;

 4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf


Hierbij mogen de volgende kosten worden meegenomen:

 • Externe kosten (inhuur van derden)

 • Directe loonkosten (personen die zich binnen het bedrijf bezighouden met leren en ontwikkelen)

 • Toeslag van 15% op de externe en directe loonkosten t.b.v. overige gemaakte kosten


Per type aanvrager gelden specifieke aanvraagcriteria. Voor het MKB zijn de aanvraagcriteria als volgt:

 • Per aanvraag kan er maximaal € 24.999 subsidie worden aangevraagd, met uitzondering van landbouwbedrijven. Deze kunnen maximaal € 20.000 subsidie aanvragen.

 • De subsidie wordt verleend op basis van cofinanciering. De subsidie bedraagt 60 procent van de subsidiabele kosten voor middelgrote bedrijven. Er geldt een uitzondering voor een kleinbedrijf, hiervoor bedraagt de subsidie 80 procent van de subsidiabele kosten. De subsidiabele kosten moeten tenminste € 5.000 of meer bedragen.

 • Er geldt één uitzondering waarvoor de ondergrens van € 5.000 niet geldt. Dat is het geval wanneer de subsidieaanvraag qua activiteiten alleen bestaat uit een enkele praktijkleerplaats ten behoeve van een beroepsopleiding in de derde leerweg. De maximale subsidie per gerealiseerde praktijkleerplaats bedraagt namelijk € 2.700.

 • Een initiatief heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Initiatieven moeten binnen drie maanden na toekenning starten.

 • Er zijn twee tijdvakken gepland in 2020 waarin subsidie kan worden aangevraagd. Het eerste tijdvak was in maart 2020. De opening van het tweede tijdvak staat gepland op 1 september 2020 09:00 uur en de sluiting is op 30 september 2020, 17:00 uur.


Zeker interessant dus voor ondernemers die nog dit jaar in leren en ontwikkelen willen investeren.


Wil je meer weten over deze regeling of eens vrijblijvend sparren hoe we deze voor jouw bedrijf interessant kunnen inzetten? Neem dan contact met mij op.


Elise Pikaart, Human Business Care

7 juni 2020


Heb je vragen over dit artikel of wil je meer weten? Ga naar www.elisepikaart.nl

Of plan een vrijblijvende intake en ontdek wat ik voor jou kan betekenen.


Human Business Care helpt ambitieuze mkb ondernemers met het bepalen en implementeren van structurele en eigentijdse HR oplossingen. Zodat je zelf eenvoudig en effectief operationele personeelsproblemen kunt aanpakken, zonder dat je daar veel inhoudelijke kennis of speciale skills voor nodig hebt.


19 keer bekeken

Vragen? Stel ze tijdens de gratis intake.

©2020 Elise Pikaart, Human Business Care. 

Kennismaken?
Ik kom graag langs. 

Elise Pikaart

Human Business Care

support@elisepikaart.nl

Tel: 06 19 45 25 76

Urmond, Limburg

KvK 67581048

BTW NL001834543B41

NL16 KNAB 0259252778

 • White LinkedIn Icon
bedrijfspagina
 • White LinkedIn Icon
persoonlijk profiel